O projektu Arthub

Projekt Art Hub byl založen společností Flow East na podporu nadějných českých umělců, kteří hledají zázemí pro svou tvorbu. Pro tento projekt jsme poskytli celé přízemí jedné z našich historických budov, kde byly vytvořeny umělecké ateliéry. Tvůrčí a výstavní prostory hned vedle Staroměstského náměstí mají umělci pod dobu 16 měsíců zdarma plně k dispozici.

 

Naše vize

Flow East Art Hub představuje bezplatná studia a výstavní prostory pro mladé výtvarné umělce, kteří žijí a pracují v Praze. Prostory se nachází v unikátní budově z 12. století známé jako palác Ericsson na Malém náměstí.

Po staletí byla „zlatá Praha“ živnou půdou pro některé ze světově nejuznávanějších malířů, sochařů, grafiků a fotografů, včetně Muchy, Buriana, Kupky či Sudka. Rádi bychom zvěčnili dědictví těchto osobností tím, že budeme nadále podněcovat umělecké úsilí v pražské metropoli.

O Flow East

Flow East je dlouhodobým soukromým investorem působícím v České republice od roku 1990. Skupina vlastní portfolio exkluzivních komerčních a rezidenčních budov, hotely deluxe, firmu pro správu nesplácených pohledávek ve společném podniku s Goldman Sachs a síť maloobchodů v centru Prahy. Společnost investuje především do historických nemovitostí v exkluzivních lokalitách, které rekonstruuje dle nejvyšších standardů, a poté je dlouhodobě spravuje.

 

Martin Lukáč

Martin Lukáč

Posluchač posledního ročníku magisterského programu na UMPRUM     v ateliéru M.A. Jiřího Černického a M.A. Marka Meduny. V letech 2015 a 2016 se účastnil nebo zúčastní výstav v Krakově, Varšavě ale i v několika pražských galeriích.

Markéta Adamcová

Markéta Adamcová

Studentka Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Markéta se ve své práci, většinou malby a kresby, zabývá především významovou hrou motivů a jejich kompoziční hierarchií. Tyto motivy se později stávají zastupujícími symboly vlastních osobních poloh, situací a příběhů, které svým zastoupením mohou nastolit rozdílné významové roviny ke čtení. Práci s vlastním příběhem nahrazuje metoda práce se zástupným symbolem nebo plochou a barevností, které samy o sobě mohou nabízet jiné výklady, čímž je snaha odvrátit se od skutečnosti, ze které vychází.

Monika Žáková

Monika Žáková

Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, malířského ateliéru Jiřího Sopka. V roce 2011 studovala na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech v ateliŕu zaměřeném na malbu a grafiku a následně spolupracovala s německou galerií Next. Ve svých abstraktních obrazech kombinuje papír s klasickými malířskými postupy.Zabývá se problematikou obrazové formy abstrakce, kde zkoumá vztahy mezi fyzikálními a optickými vlastnostmi materiálových východisek.

Ladislav Vondrák

Ladislav Vondrák

Absolvent magisterského studia na UMPRUM. Ve své práci se zabývá performancí, videem, filmem a objektem. Zápas, sportovní kariéra jako alegorie politické ambice, bezvýchodnost a sociální emancipace paří mezi jeho ústřední témata.

Rudolf Samohejl

Rudolf Samohejl

Práce Rudolfa představuje osobitý přístup k sochařským tendencím, které rozvíjí na poli utvářeném nastupující generací umělců stále více prolnutou s mezinárodní scénou, experimentující s novými médii i „retro“ návraty, se subjektivní apropriací estetických a formálních trendů globálního uměleckého světa, ale i s možnostmi jejich překračování. Jeho přístup se vyznačuje citlivostí vůči množství kontextů, které v takto nastaveném uměleckém provozu protínají vznik díla, ale také uvědomělou odvahou, poněkud „školáckým“ humorem a velkorysostí, jejíž kořeny by se daly hledat v inspiraci dílem minimalistů a landartistů minulého století. 

 

David Krňanský

David Krňanský

Student magisterského studia na pražské UMPRUM v ateliéru Malby Jiřího Černického a Marka Meduny. Zabývá se tématy, která se na jedné straně odkazují k historii a dějinám umění, na straně druhé se v nich spíše odráží současná společenská nálada, světové trendy sociálních sítí, reklamy, designu a prostředí internetu. Má zkušenosti z prostředí graffiti komunity a okrajových "zájmů" společnosti.

Petra Křivová

Petra Křivová

Absolventka Akamedie výtvarných umění v Praze, kterou absolvovala v ateliéru sochařství profesora Zeithammla. Kromě sochy se věnuje především kresbě, grafice a fotografii. Účastnice výstav v Čechách i Německu, která vystavovala i na několika mezinárodních sympóziích. Získala 3. místo v Ceně Leinemannovy nadace a 2. místo v soutěži Sochy na Vítkově.

Kateřina Holá

Kateřina Holá

Studentka Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Skrepla. Od klasické krajinomalby se po návratu ze stáže na taiwanské National University of Art přesunula k vytváření kompozic z nalezených materiálů na principu recyklace, kterému předchází zkoumání jejich hodnoty a ztraceného účelu.

Antonín Jirát

Antonín Jirát

Dlouhodobě se zajímá o téma času, místa a historie. V současnosti realizuje díla navozující nebo komentující určité momenty, se kterými se každý dokáže ztotožnit. Práce jsou laděné do konceptuální roviny a jejich důležitou složkou jsou použité materiály.

Prostor

Palác Ericsson se nachází v samém centru Prahy na Malém náměstí, jen pár kroků od Staroměstského náměstí. Tato budova zapsaná na seznamu nemovitých kulturních památek Prahy splňuje veškeré požadavky moderní doby a zároveň si zachovává historickou podobu se všemi okrasnými prvky.

Palác Ericsson kombinuje prvky umění a kultury s prvotřídními kancelářskými a obchodními prostory. Palác má velmi bohatou stavební historii, jeho počátky sahají až do 12. století. Od té doby prošel mnoha přestavbami. 

 

 

 

 

 

Dnes se může pyšnit románským jádrem s pozdně gotickou klenbou a renesančními, barokními a klasicistními prvky.

Významná byla pozdně gotická stavební úprava, při které vzniklo pravé dvorní křídlo a skutečně unikátní palácová kaple s žebrovou hvězdicovou klenbou. Tato mimořádná kaple v prostředí měšťanských domů Starého Města je spojována s prací Matěje Rejska, významného stavitele, sochaře a kameníka, který se řadí po boku slavných jmen, jakými jsou Matyáš z Arrasu nebo Petr Parléř.

 

 

 

 

 
Fotogalerie

Kontakt

www.floweast.com

Malé náměstí 144/1

Praha 1, 110 00

 

Pro kontakt prosím použijte formulář níže.

zavrit